English language place holder text English language place holder text
email easy ipsum
English language place holder text English language place holder text

Norsk alternativ

Code snippets

H1

<h1>Etablering av ny virksomhet.</h1>

H2

<h2>Bruke ditt personlige nettverk på en god måte. Du kjenner trolig personer som kan gi deg innspill og ideer.</h2>

H3

<h3>Det er altså ikke nok å være åpen for nye ideer, hvis du ikke samtidig er ut holdende og kan sette deg oppnåelige mål.</h3>

H4

<h4>En innledende fase er det viktig at du skaffer deg så mye markedskunnskap som mulig. Hvem er kundene dine? Har du sterke konkurrenter? Hvor stort er markedet i volum og over tid? Årsaken er selvsagt at du må gjøre en første og overordnet vurdering av om det er behov for tjenestene eller produktene dine, om behovene dekkes av andre tilbydere, produkter eller erstatninger.</h4>

UL

<ul>
<li>Begrepet Forretningsplan kan nok fremkalle ulike assosiasjoner.</li>
<li>Forretningsplanen i hovedsak er en øvelse eller simulator.</li>
<li>Det du leverer fra deg må holde mål både innholdsmessig.</li>
</ul>

Basic Navigation

<nav>
<ul>
<li><a href="#">Hjem</a></li>
<li><a href="#">Omm Oss</a></li>
<li><a href="#">Referanser</a></li>
<li><a href="#">Kontakt</a></li>
</ul>
</nav>

Paragraph

<p>Myndighetene har fokus på etablering av ny virksomhet: ”Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet.” (Regjeringens handlingsplan for innovasjon. Det finnes flere virkemidler som alle på ulike måter kan bidra under prosessen frem til egen bedrift, og siden hjelpe deg med alle mulige spørsmål i årene etterpå. Blant disse ”hjelperne” står i første rekke Innovasjon Norge og Altinn/Starte og drive bedrift. Vi kan hjelpe deg på ulike måter. Det er viktig at du frem mot etablering ikke bare gjør tingene rik tig, men at du også gjør de riktige tingene.<p>

Form

<form action="#" method="post">
<fieldset>
<label for="navn">Navn:</label>
<input type="text" id="navn" placeholder="Skriv ditt fulle navn" />

<label for="epost">E-post:</label>
<input type="epost" id="epost" placeholder="Skriv inn e-postadresse" />

<label for="meldinger">Meldinger:</label>
<textarea id="meldinger" placeholder="skriv din melding her"></textarea>

<input type="send" value="Send" />

</fieldset>
</form>